Byggkonsult Skaraborg
Med en mångfacetterad kompetens och erfarenhet inom bygg
Bygg- och projektledning, Kontrollansvarig – PBL, Produktionsstöd

Nytt projekt gång

Som erfaren byggkonsult inom byggbranschen med en mångfacetterad kompetens i branschen kan jag vara er behjälpliga inte bara vid stora byggprojekt, utan även vid små då alla kunder är lika viktiga.

Jag arbetar med alla typer av byggprojekt inom både privat och offentlig sektor.

M-Byggtaktik AB är ett enmansföretag med kontor i Mariestad och verkar i uppdrag huvudsakligen i Skaraborg.

Det finns ingen uttalad geografisk begränsning i var uppdragen utförs, utan ni är välkomna att höra av er oavsett lokalisering i landet.

Nytta med extern projektledare

I ert projekt blir jag er förlängda arm vilket innebär att jag kan hjälpa till med kompetens, erfarenhet och en samlad helhetssyn på er fastighet. Med min erfarenhet och kompetens tar jag ett helikopterperspektiv på fastighetens olika delar, samverkar med er och ni sparar både tid och pengar.

Om mig som driver företaget

Jag som driver företaget heter Magnus Claesson och har en mångfacetterad bakgrund som konstruktör, projektledare, platschef och fastighetsförvaltare. Genom mina över tjugo år i branschen har jag skapat mig en bredd av kunskap, vilket jag verkligen vill dela med mig av i era projekt. 

För mig är det viktigt med en personlig prägel i uppdragen och jag trivs bäst där det finns ett starkt driv framåt med stort engagemang. Jag är van att fatta beslut och driva aktiviteter mot en tydlig målsättning.

Genomarbetad behovsanalys för lyckade projekt

För att ett uppdrag ska bli lyckat tillsammans med mig behöver vi jobba utefter väl definierade förutsättningar och precist formulerad förväntan om resultat.

Det är viktigt att vi gemensamt utarbetar en väl genomarbetad behovsanalys som ligger till grund för vårt samarbete. Detta underlag utgör grunden i vad som kommer behöva aktivitetssättas för att nå förväntad framgång.

Varför välja M-Byggtaktik AB

Kvalitet & kompetens

Jag sätter höga krav på alla de arbeten jag gör. Kvalitet och kompetens är mycket viktigt för mig.

Lång erfarenhet

Med lång erfarenhet i branschen och med en bredd i kompetens hjälper jag er framåt.

Helhetsyn

Jag tar en samlad helhetssyn på er fastighet och med min erfarenhet och kunskap hjälper jag er i mål.

Nöjda kunder

Jag strävar alltid efter ett gott samarbete och återkommande nöjda kunder. Du ska känna dig trygg med min expertis.

Bygg- och projektledning

En tydlighet i beslutsfattning är den avgörande faktorn i alla projekt för att de ska lyckas, oavsett om det är en liten renovering eller en stor kommersiell projektutveckling.

Effektiv ledning kräver en bred kunskap och färdigheter, inklusive förståelse för byggprocesser, projektplanering och budgetering samt starka kommunikations- och ledarskapsförmågor.

Med en solid grund inom dessa områden kan jag effektivt hjälpa er att övervaka och leda projektet från start till mål och se till att byggnationen slutförs i tid, inom budget och till avtalad kvalitet.

Från att hantera entreprenörer och leverantörer till att samordna med arkitekter och ingenjörer spelar bygg- och projektledare en avgörande roll för att förverkliga visioner och utföra komplexa projekt inom en snabbt föränderlig bransch. 

Letar ni efter en professionell konsult att hjälpa till att hantera ert nästa projekt? Välkommen till Byggtaktik.

Kontrollansvarig - PBL

Kontrollansvarig är en svensk term som översätts till ”Supervisory authority” på engelska. I kontexten av PBL (Plan- och Bygglagen) syftar det på rollen att säkerställa efterlevnad av bygglagar och föreskrifter.

Jag som kontrollansvarig kommer biträda dig som byggherre i att tillsammans med projektets projektörer ta fram en riskbedömning och utifrån uppmärksammade risker utforma en kontrollplan enligt PBL.

Kontrollplanen ska godkännas av byggnadsnämnden innan startbesked för byggåtgärden erhålls.

Då startbesked erhållits kommer jag följa upp att kontrollplanen följs och att erforderliga kontroller har utförts. Genom platsbesök, delta vid besiktningar, kontroller och samrådsmöten kommer jag förvissa mig om att utförandet följt beslutad kontrollplan.

I samband med slutsamrådet kommer jag lämna ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Jag kommer vara nyckeln till att du som byggherre ska känna dig trygg med att byggåtgärden följer svensk bygglagstiftning. Välkommen till Byggtaktik.

Produktionsstöd

Produktionsstöd i ett byggprojekt är helt avgörande för hur framgångsrikt resultatet av ditt projekt kommer bli.

Jag har tidigare erfarenhet som entreprenadingenjör och platschef i större byggföretag. Jag har förmågan att anpassa min roll oavsett storlek på projekt och behov hos kommande samarbetspartners.

För att säkerställa att byggprojekt genomförs sömlöst och effektivt är det viktigt att projektanpassa produktionsstödet utefter komplexitet, rutiner och erfarenheter.

För att ert byggprojekt skall kunna drivas så säkert och resurseffektivt som möjligt hjälper jag er utefter ert behov. Det kan till exempel handla om att ansvara eller bistå i inköp, planering och kostnadsuppföljning samt KMA-frågor.

Därför är en investering i ett optimerat produktionsstöd inte bara praktiskt utan också ekonomiskt fördelaktigt när du genomför ditt nästa projekt. Så prioritera tillgång till produktionsstöd för att säkerställa ett effektivt färdigställande av varje projekt. Välkommen till Byggtaktik.

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå